Saturday, September 29, 2012

Just a note...

Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda:

"Barangsiapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya dari kesusahan-kesusahan akhirat"

"Dan barangsiapa yang menutup (aib) orang muslim, maka Allah akan menutupi (aib) nya di dunia dan di akhirat. Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut mahu menolong saudaranya (sesama Islam)"

Wahai hati...tenanglah....

No comments:

Post a Comment